بیست و پنجمین کنگره گیاه پزشکی ایران

بیست و پنجمین کنگره گیاه پزشکی ایران

بیست پنجمین کنگره گیاهپزشکی ایران در تاریخ 17 تا 20 شهریور 1403، به میزبانی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران در تهران برگزار خواهد شد