خط مشی داوری

مقالاتی که در نامه انجمن حشره شناسی ایران منتشر میشوند  حاصل داوری باز یا داوری یک سو کور می‌باشد.

داوران موظفند اطمینان حاصل کنند که محتوای مقاله حایز شرایط ذیل  باشد:

اصالت، تازگی، مرتبط با حشره شناسی و زمینه های مرتبط با آن، ارایه اطلاعات جدید، مناسب بودن کیفیت نوشتار، رعایت اصول نگارش متن و منابع، رعایت  اصول نگارش انگلیسی، از جمله دستور زبان، املا و نقطه گذاری.

ارزیابی نوشته در طول مدت داوری  باید محرمانه باشد و نباید داده ها و اطلاعات نوشته با شخص ثالثی غیر از سردبیر به اشتراک گذاشته شود.

به داوران توصیه می شود که یک گزارش دو پاراگرافی از نوشتار ارائه دهند که پاراگراف اول، ساختار و شکل نوشته را تشریح کند و پاراگراف دوم به سؤالات و فرضیه ها بپردازد، از اهمیت نوشتار در حیطه حشره شناسی گفته شده واهمیت کار را برجسته می‌کند و در نتیجه پیامی صریح برای توضیح جنبه‌های اصالت و تازگی تحقیق، روش علمی و نتیجه‌گیری بر اساس داده‌ها ارائه می‌کند.

به داوران اکیداً توصیه می‌شود با در نظر گرفتن ضرب‌الاجل‌های تعیین شده داوری ، نظرات انتقادی و سازنده را بصورت ناشناس ارائه دهند.

چنانچه هرگونه تضاد منافع، مانند روابط حرفه ای، دوستی، همکاری یا رقابت،بین داور و نویسنده (گان) وجود داشته باشد،  داور باید از قبول داوری امتناع کند.

JESI توصیه می‌کند که داوران در پایگاه  WOS گزارش داوری را گزارش دهند. باتوجه به یکپارچه شدن پابلونز و وب آف ساینس، شایسته است  ایمیل تشکر و اعلام وصول نتیجه داوری که از طرف JESI ارسال می‌شود را به ایمیل reviews@webofscience.com ارسال نمایند.