نویسنده = فاطمه حمزوی
فراسنجه‌های زیستی مینوز گوجه‌فرنگی Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae) روی گیاهان میزبان مختلف

دوره 43، شماره 3، مرداد 1402، صفحه 275-288

10.61186/jesi.43.3.7

بهرام ناصری؛ عباس رحیمی آشجردی؛ فاطمه حمزوی

فراسنجه‌های زیستی مینوز گوجه‌فرنگی <i> Tuta absoluta </i> (Lepidoptera: Gelechiidae) روی گیاهان میزبان مختلف


پارامترهای جدول زندگی Callosobruchus maculatus روی دانه‌های لوبیا چشم‌بلبلی (Vigna unguiculata) تیمارشده با برخی کودهای زیستی و شیمیایی

دوره 42، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 265-278

10.52547/jesi.42.4.2

فاطمه حمزوی؛ بهرام ناصری؛ مهدی حسن پور؛ جبراییل رزمجو؛ علی گلی زاده

پارامترهای جدول زندگی <i>Callosobruchus maculatus</i> روی دانه‌های لوبیا چشم‌بلبلی (<i>Vigna unguiculata</i>) تیمارشده با برخی کودهای زیستی و شیمیایی