اولین گزارش کنه‌ی Bakerdania graciloides (Acari: Heterostigmata) از بالاخانواده‌ی Pygmephoroidea از ایران


عنوان مقاله [English]

The first report of Bakerdania graciloides (Acari: Prostigmata: Pygmephoroidea) from Iran

نویسندگان [English]

  • Sh. Kazemi
  • A. Khaustov
چکیده [English]

During an investigation on edaphic mite fauna of orchards and parks of Tehran, some species belonging to the superfamily Pygmephoroidea were collected and identified, of which Bakerdania graciloides Sevastianov is considered to be a new record for Iran.