New records of the predatory stinkbugs (Het.: Pentatomidae: Asopinae) from Iran

نویسنده

چکیده

تاکنون تعدادی از سن‌های شکارگر زیرخانواده‌ی Asopinae از ایران گزارش شده ‌است. در تحقیق حاضر، گونه‌های bidens (L.) Picromerus و Arma custos (F.) از این زیرخانواده از کناره‌ی جنوبی دریای خزر به عنوان گزارش جدید برای کشور معرفی می‌گردد. گونه‌ی اخیر در حال تغذیه از لاروهای پروانه‌ی سفید آمریکایی،Hyphantria cunea (Drury)، در مرداد ماه مشاهده شد. حشرات کامل این شکارگر نیز در حال زمستان‌گذرانی زیر بقایای گیاهی ملاحظه گردید. اطلاعاتی درباره‌ی مشخصات کلی و پراکنش این سن‌ها نیز ارایه شده ‌است.

عنوان مقاله [English]

New records of the predatory stinkbugs (Het.: Pentatomidae: Asopinae) from Iran

نویسنده [English]

  • J. Mohaghegh