زیست‌شناسی و تغییرات جمعیت مگس گلScaeva albomaculata (Diptera: Syrphidae) روی درختان بادام در شهرکرد

نویسندگان

چکیده

زیست‌شناسی مراحل لاروی مگس Scaeva albomaculata (Macquart) با استفاده از شته‌ی
Brachycaudus amygdalinus (Schouteden) به عنوان طعمه در آزمایشگاه با دمای 2 ± 20 درجه‌ی سانتی‌گراد و رطوبت نسبی 5 ± 45 درصد بررسی شد. طول دوره‌ی لاروی سن اول تا سوم به ترتیب 098/0 ± 57/ 2، 072/0 ± 57/1 و
085/0 ± 3/4 روز به دست آمد. میزان تغذیه‌ی لاروهای سن 1 و 2 به ترتیب 87/0 ± 7/21 و 25/1 ± 1/35 پوره‌ی سن 1 و 2 شته بود. در صورتی که لارو سن 3، از 43/18 ± 2/613 پوره‌ی سن 4 شته‌ی بال‌دار تغذیه نمود. مگس‌های بالغ اغلب در ساعت‌های اولیه‌ی روز از شفیره خارج ‌شدند. طی سال‌های 1380 تا 1383، تغییرات جمعیت تخم، لارو و رفتارهای لارو در باغ‌های بادام دو منطقه‌ی شهرکرد و روستای شوراب صغیر از زمان ظهور حشرات بالغ در اسفند ماه تا شروع فصل سرما در آذر ماه بررسی گردید. در شرایط طبیعی، لاروهایی که تغذیه‌ی خود را کامل کرده بودند، شاخه‌های بادام را ترک کرده و در عمق 3 تا 5 سانتی‌متری سطح خاک شفیره شدند. دو گونه زنبور به نام‌های Diplazon laetatorius (Fabricius)
(Hym.: Ichneumonidae) و Dothriothorax sp. (Hym.: Encyrtidae) به عنوان مهم‌ترین دشمنان طبیعی این مگس شناسایی شدند که به ترتیب 34% و 5% لاروها را پارازیته نمودند. این زنبورها از شفیره‌ی مگس خارج شدند. یکی دیگر از منابع تلفات، عامل بیماری‌زای ناشناخته‌ای بود که باعث شیری شدن محتویات داخل بدن شفیره‌های مگس گل می‌شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biology and population dynamics of Scaeva albomaculata (Diptera: Syrphidae) in almond orchards of Shahrekord, Iran

نویسندگان [English]

  • S. H. Nourbakhsh
  • E. Soleymannejadian
  • A. R. Nemti
چکیده [English]

Biology of Scaeva albomaculata (Macquart) was investigated on Brachycaudus amygdalinus (Schouteden) as a prey in laboratory conditions (20 ± 2 ºC and 45 ± 5 % RH). Developmental times were 2.57 ± 0.098, 1.57 ± 0.072 and 4.3 ± 0.085 days for the first, second and third instar larvae, respectively. The first and second instar larvae of syrphid fly consumed 21.7 ± 0.87 and 35.1 ± 1.25 the first and second nymphs, respectively, whereas the third instar larvae consumed 613.2 ± 18.43 alate nymphs of B. amygdalinus. Adults of syrphid flies mostly emerged in early morning. Population dynamics of eggs and larvae and larval behavior were studied from emergence time (early March) to late October during 2001-2004 in two regions (Shahrekord and Shorab-Saghir). In natural conditions, the larvae that completed their growth left the almond twigs and pupated at a depth of 3-5 cm below the soil surface. The most important natural enemies of S. albomaculata larvae were identified as Diplazon laetatorius (Fabricius) (Hym.: Ichneomonidae) and Dotriothorax sp. (Hym.: Encyrtidae), which parasitized 34% and 5% of the larvae, respectively. These parasitoids emerged from pupae of S. albomaculata. Another mortality agent was an unknown pathogen, which caused the body content of the pupae to become a milky liquid.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Almond
  • hoverflies
  • aphid
  • biology
  • population dynamics