معرفی برخی از کنه‎های اریباتید پتی‌کوئید (Acari: Oribatida: Ptyctima) استان مازندران

نویسندگان

چکیده

در بررسی تنوع زیستی کنه‎های راسته نهان استیگمایان (Acari: Oribatida) در استان مازندارن طی سال‌های
1383-1379، تعداد 19 گونه متعلق به 9 جنس و 5 خانواده از کنه‎های ابتدایی گروهPtyctima جمع‎آوری و شناسایی گردید. از این مجموعه، یک خانواده، 4 جنس، یک زیرجنس و 8 گونه برای اولین بار از ایران گزارش می‎شود که در ذیل با علامت ستاره مشخص شده است. در ضمن پراکنش هر گونه، کلید شناسایی خانواده‎ها، جنس‎ها، زیرجنس‎ها و گونه‎ها به همراه شکل‌های گونه‌های زیر ارائه شده است:
Archoplophora* rostralis* (Willmann), Mesoplophora (Parplophora*) pulchra* Sellnick, (Mesoplophoridae), Oribotritia* berlesei* (Michael), Paratritia* baloghi* Moritz (Oribotritiidae*), Steganacarus (Steganacarus) spinosus* (Sellnick), Atropacarus (Atropacarus) echinodiscus* (Mahunka), A. (A.) ochraceus* (Niedbala), Austrophthiracarus* pavidus* (Berlese) (Steganacaridae).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introduction of some ptyctimous oribatid mites (Acari: Oribatida: Ptyctima) of Mazandaran province

نویسندگان [English]

  • M. A. Akrami
  • A. Saboori
  • K. Kamali
  • A. Kharazi-Pakdel
چکیده [English]

During 2000-2004, in the course of biodiversity survey of cryptostigmatic mites (Acari: Oribatida) in Mazandaran province, 19 species belonging to 9 genera and 5 families from ptyctimous mites were collected and identified, of which one family, 4 genera, one subgenera and 8 species marked by an asterisk are newly recorded from Iran. Furthermore, the distribution of each species and identification keys for families, genera, subgenera and species are presented together with the figures of the following species:
Archoplophora* rostralis* (Willmann), Mesoplophora (Parplophora) pulchra* Sellnick, (Mesoplophoridae), Oribotritia* berlesei* (Michael), Paratritia* baloghi* Moritz (Oribotritiidae*), Steganacarus (Steganacarus) spinosus* (Sellnick), Atropacarus (Atropacarus) echinodiscus* (Mahunka), A. (A.) ochraceus* (Niedbala), Austrophthiracarus* pavidus* (Berlese) (Steganacaridae).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oribatida
  • Ptyctima
  • Biodiversity
  • Mazandaran