دوره و شماره: دوره 26، شماره 2، اسفند 1385 
Preliminary taxonomic study of the genus Praon (Hymenoptera: Braconidae: Aphidiinae) and its host associations in Iran

صفحه 19-34

A. Rezwani؛ P. Starý؛ P. Starý؛ P. Starý؛ P. Starý؛ Ž. Tomanović؛ Ž. Tomanović؛ Ž. Tomanović؛ Ž. Tomanović؛ S. Manzari؛ A. A. Talebi؛ E. Rakhshani


کشت سلول‌های بافت جنینی کرم ابریشم، (Bombyx mori (Lep.: Bombycidae، در شرایط آزمایشگاهی

صفحه 45-63

لیلا متین‌دوست؛ جلال جلالی سندی؛ حوریه سلیمان‌جاهی؛ کیوان اعتباری؛ فاطمه رهبری زاده


معرفی برخی از کنه‎های اریباتید پتی‌کوئید (Acari: Oribatida: Ptyctima) استان مازندران

صفحه 65-89

محمدعلی اکرمی؛ علیرضا صبوری؛ کریم کمالی؛ عزیز خرازی پاکدل