نویسنده = حسامی، شهرام
تعداد مقالات: 7
1. گزارش دو گونه زنبور پارازیتویید (Hym.: Chalcidoidea)از شپشک نخودی انجیر در ایران

دوره 28، شماره 1، تابستان 1387، صفحه 79-80

شهرام حسامی؛ عباس محمدی خرم‌آبادی؛ سلمی‌سادات سید ابراهیمی


2. Note referring to the description of Diglyphus scapus (Hymenoptera: Eulophidae)

دوره 27، شماره 2، زمستان 1386، صفحه 27-27

H. Ostovan؛ E. Ebrahimi؛ Z. Yefremova؛ S. Hesami


3. زیست شناسی مقدماتی (Leptocybe invasa (Hym.: Eulophidae زنبور گالزای اوکالیپتوس ( Eucalyptus camaldulensis ) در شیراز

دوره 24، شماره 2، زمستان 1383، صفحه 99-108

شهرام حسامی؛ حسن آل منصور؛ سلمی سید ابراهیم


4. گزارش کفشدوزک (Nephus ( Sidis) hiekei ( Col .: Coccinellidae از ایران

دوره 22، شماره 2، زمستان 1381، صفحه 81-82

مجید فلاح زاده؛ شهرام حسامی؛ هلموت فورش


6. اولین گزارش زنبور (Coccophagus pseudococci ( Hym.: Aphelinidae پارازیتویید شپشک های آرد آلود (Hom.: Pseudococcidae) از ایران

دوره 22، شماره 1، تابستان 1381، صفحه 81-82

مجید فلاح زاده؛ شهرام حسامی؛ معصومه مقدم