نویسنده = سری، سایه
تعداد مقالات: 2
1. گزارش چهار گونه از سوسک‌های کک مانند (Col.: Chrysomelidae: Alticinae) از ایران

دوره 27، شماره 2، زمستان 1386، صفحه 37-40

سایه سری؛ هیوا ناصرزاده