نویسنده = حاجی‌زاده، جلیل
تعداد مقالات: 5
1. اولین گزارش سوسک(Pterostichus (Phonias) strenuus (Col.: Carabidae ، برای فون ایران

دوره 34، شماره 1، بهار 1393، صفحه 101-102

مسلم سالاری گوغری؛ رضا حسینی؛ جلیل حاجی‌زاده


2. واکنش تجمعی سن شکارگر Orius niger (Hem.: Anthocoridae)نسبت به تراکم‌های مختلف تریپس پیاز Thrips tabaci (Thys.: Thripidae) در شرایط آزمایشگاه

دوره 31، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 25-35

جلیل حاجی‌زاده؛ احد صحراگرد؛ ولی‌اله بنی‌عامری؛ فرشته صالحی


4. تأثیر سه رژیم غذایی بر طول مراحل رشد و نمو و تخم‌گذاری کنه‌ی شکارگر Amblyseius herbicolus (Acari: Phytoseiidae) در شرایط آزمایشگاه

دوره 30، شماره 1، تابستان 1389، صفحه 51-68

مهیار رفعتی فرد؛ جلال جلالی سندی؛ جلیل حاجی‌زاده؛ بی‌بی‌آسیه نطقی مقدم


5. اولین گزارش دو گونه کنه‌ی شکارگر (Acari: Phytoseiidae) برای فون ایران

دوره 29، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 113-116

جواد نوعی؛ جلیل حاجی‌زاده؛ فرید فرجی؛ هادی استوان؛ لطیف صالحی