نویسنده = استوان، هادی
تعداد مقالات: 14
1. زیست شناسی و دموگرافی زنجرک خرما،Ommatissus lybicus (Hem.: Tropiduchidae)، در سه دمای ثابت

دوره 29، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 31-44

آرزو پاینده؛ کریم کمالی؛ یعقوب فتحی‌پور؛ هادی استوان


2. اولین گزارش دو گونه کنه‌ی شکارگر (Acari: Phytoseiidae) برای فون ایران

دوره 29، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 113-116

جواد نوعی؛ جلیل حاجی‌زاده؛ فرید فرجی؛ هادی استوان؛ لطیف صالحی


3. اولین گزارش شش گونه مگس پارازیتویید از خانواده‌ی Tachinidae (Diptera) از ایران

دوره 29، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 53-55

مهدی غیبی؛ هادی استوان؛ کریم کمالی؛ ابراهیم گیلاسیان


4. گزارش کنه‌ی Euseius amissibilis (Acari: Phytoseiidae) از باغ‌های مرکبات غرب مازندران

دوره 27، شماره 2، زمستان 1386، صفحه 35-36

معصومه شیرود بخشی؛ هادی استوان؛ سیروس آقاجانزاده؛ فرید فرجی


5. اولین گزارش زنبور (Hym.: Torymidae) Pseudotorymus stachidis از ایران

دوره 27، شماره 2، زمستان 1386، صفحه 17-18

مجید فلاح‌زاده؛ محمود شجاعی؛ هادی استوان؛ کریم کمالی


7. گزارش مگس Ectophasia leucoptera (Dip.: Tachinidae) از ایران

دوره 27، شماره 2، زمستان 1386، صفحه 33-34

مهدی غیبی؛ هادی استوان؛ کریم کمالی؛ یوآخیم زیگلر؛ ابراهیم گیلاسیان


8. گزارش یک جنس و گونه از کنه‌های خانواده‌ی Ascidae از ایران

دوره 27، شماره 2، زمستان 1386، صفحه 1-2

احمد عطامهر؛ کریم کمالی؛ هادی استوان


9. اولین گزارش جنس و گونه‌یLeptomastidea alleni (Hym.: Encyrtidae) از ایران

دوره 27، شماره 2، زمستان 1386، صفحه 13-14

مجید فلاح‌زاده؛ محمود شجاعی؛ هادی استوان؛ کریم کمالی


10. گزارش چهار گونه از زنبورهای خانواده‌ی Eulophidae، پارازیتوئید مگس مینوز Liriomyza trifolii (Dip.: Agromyzidae) در شیراز

دوره 27، شماره 2، زمستان 1386، صفحه 9-10

ابوفاضل دوستی؛ کریم کمالی؛ قدیر نوری قنبلانی؛ هادی استوان


11. گزارش چهار گونه زنبور پارازیتویید شپشک (Peliococcus kimmericus (Hem.: Pseudococcidae از ایران

دوره 26، شماره 1، تابستان 1385، صفحه 97-98

مجید فلاح‌زاده؛ محمود شجاعی؛ هادی استوان؛ کریم کمالی


12. گزارش دو گونه زنبور پارازیتویید لارو کفشدوزک (Nephus bipunctatus (Col.: Coccinellidae از ایران

دوره 26، شماره 1، تابستان 1385، صفحه 95-96

مجید فلاح زاده؛ محمود شجاعی؛ هادی استوان؛ کریم کمالی


13. معرفی (Evimirus uropodinus (Acari: Eviphididae ، به عنوان اولین گزارش جنس و گونه از ایران

دوره 26، شماره 1، تابستان 1385، صفحه 99-100

هاجر پاکیاری؛ هادی استوان؛ کریم کمالی


14. گزارش چهار گونه از راسته‌ی Psocoptera برای فون ایران

دوره 25، شماره 1، تابستان 1384، صفحه 61-62

علیرضا جلالی زند؛ بیژن حاتمی؛ جهانگیر خواجه علی؛ هادی استوان