نویسنده = صباحی، قدرت‌الله
تعداد مقالات: 2
1. اولین گزارش زنبور Pachycrepoideus vindemmiae (Hym.: Pteromalidae) از ایران

دوره 29، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 117-118

حسین کیشانی فراهانی؛ سید حسین گلدانساز؛ قدرت‌الله صباحی؛ هانس بوئر


2. گزارش دو گونه مگس پارازیتوئید کرم گلوگاه انار،Ectomyelois ceratoniae (Lepidoptera: Pyralidae)

دوره 29، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 57-58

حسین کیشانی فراهانی؛ سید حسین گلدانساز؛ قدرت‌الله صباحی