نویسنده = باقری، سعید
تعداد مقالات: 2
1. اولین گزارش جنس و گونه‌ی (Florithrips traegardhi (Thys.: Thripidae از ایران

دوره 31، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 101-103

لیلا رمضانی؛ محمدسعید مصدق؛ ابراهیم سلیمان نژادیان؛ سعید باقری؛ کامبیز مینایی


2. محاسبه‌ی سطح زیان اقتصادی شته‌ی خردل،Lipaphis erysimi (Hemiptera: Aphididae)، در مزارع کلزای رقم هایولای 401 در خوزستان

دوره 29، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 23-36

یداله خواجه‌زاده؛ مجید حسنی مقدم؛ سعید باقری؛ علی‌اکبر کیهانیان