نویسنده = ابراهیمی، ابراهیم
تعداد مقالات: 4
1. اولین گزارش گونه‌ی (Distoleon nuristanus (Neuroptera: Myrmeleontidae از ایران

دوره 33، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 83-83

ابوالفضل حاجی‌اسمعیلیان؛ محسن مفیدی نیستانک؛ ابراهیم ابراهیمی


2. مطالعه‌ی دو‌شکلی جنسی کرم سیب، Cydia pomonella (Lep.: Tortricidae)، با استفاده از ریخت‌سنجی هندسی در شمال غرب ایران

دوره 28، شماره 1، تابستان 1387، صفحه 51-62

صمد خاقانی‌نیا؛ سید ابوالقاسم محمدی؛ علی‌مراد سرافرازی؛ کریم حداد ایرانی‌نژاد؛ ابراهیم ابراهیمی؛ سیامک علوی‌کیا؛ رضا ظهیری


3. گزارش دو گونه زنبور پارازیتوئید پروانه‌ی (Helicoverpa armigera (Lep.: Noctuidae از ایران

دوره 26، شماره 2، زمستان 1385، صفحه 93-94

سعید قدیری راد؛ ابراهیم ابراهیمی؛ عباس اکبرپور


4. اولین گزارش زنبور (Monodontomerus aereus (Hym.: Torymidae از ایران

دوره 25، شماره 1، تابستان 1384، صفحه 65-66

بابک قرالی؛ حسینعلی لطفعلی‌زاده؛ ابراهیم ابراهیمی؛ مارینا زیرووا