نویسنده = رضاپناه، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آزمایشگاهی قدرت بیمارگری ویروس MbNPV روی بید کلم Plutella xylostella (Lep.: Plutellidae)

دوره 28، شماره 1، تابستان 1387، صفحه 63-74

آزاده فهیمی؛ عزیز خرازی پاکدل؛ رضا طلایی حسنلویی؛ محمدرضا رضاپناه؛ فیض‌ا.. ملکی