نویسنده = آقاجانزاده، سیروس
تعداد مقالات: 1
1. گزارش کنه‌ی Euseius amissibilis (Acari: Phytoseiidae) از باغ‌های مرکبات غرب مازندران

دوره 27، شماره 2، زمستان 1386، صفحه 35-36

معصومه شیرود بخشی؛ هادی استوان؛ سیروس آقاجانزاده؛ فرید فرجی