نویسنده = شیشه‏بر، پرویز
تعداد مقالات: 1
1. پراکنش فضایی جمعیت دشمنان طبیعی شته‏ی سبز پنبه و مقایسه‏ی روش‏های مختلف برآورد آن در مزارع پنبه‏ی منطقه‏ی گرگان

دوره 27، شماره 2، زمستان 1386، صفحه 61-78

علی افشاری؛ ابراهیم سلیمان‏نژادیان؛ ابراهیم سلیمان‏نژادیان؛ ابراهیم سلیمان‏نژادیان؛ ابراهیم سلیمان‏نژادیان؛ پرویز شیشه‏بر؛ پرویز شیشه‏بر؛ پرویز شیشه‏بر؛ پرویز شیشه‏بر