نویسنده = اینکگارد، انی
تعداد مقالات: 1
1. پاسخ بویایی سن شکارگر Macrolophus caliginosus (Het.: Miridae) به رایحه‌ی گیاه لوبیاسبز سالم و آلوده به کنه‌ی تارتن دولکه‌ای، و شناسایی ترکیبات رایحه‌های آنها با تکنیک GC-MS

دوره 27، شماره 2، زمستان 1386، صفحه 79-92

حمیدرضا صراف معیری؛ احمد عاشوری؛ سیدحسین گلدانساز؛ جعفر محقق نیشابوری؛ لایف پل؛ انی اینکگارد