نویسنده = ارومچی، سعید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تلفات اولیه و تأخیری فرمولاسیون Silico-Sec® خاک دیاتومه روی حشرات کامل Rhyzopertha dominica (Col.: Bostrichidae) و Tribolium castaneum (Col.: Tenebrionidae)

دوره 27، شماره 1، تابستان 1386، صفحه 61-72

معصومه ضیائی؛ محمد حسن صفرعلیزاده؛ نورالدین شایسته؛ سعید ارومچی