نویسنده = صادقی، سید ابراهیم
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر تراکم پایه‌های صنوبر روی الگوی توزیع فضایی آفات و دشمنان طبیعی آنها در کرج

دوره 26، شماره 1، تابستان 1385، صفحه 13-31

سعید حیدری؛ یعقوب فتحی‌پور؛ سید ابراهیم صادقی


3. گزارش هشت گونه زنبور پارازیتویید بالاخانواده‌ی Chalcidoidea از گال‌های زنبورهای Cynipidae روی بلوط

دوره 25، شماره 1، تابستان 1384، صفحه 79-80

ابراهیم عزیزخانی؛ غلامرضا رسولیان؛ عزیز خرازی پاکدل؛ سید ابراهیم صادقی؛ مجید توکلی؛ جورج ملیکا