نویسنده = پورمیرزا، علی اصغر
تعداد مقالات: 2
1. بررسی فراوانی و تنوع گونه‌ای زنبورهای گال‌زای بلوط (Hym.: Cynipidae) در استان آذربایجان ‌غربی

دوره 31، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 63-77

محمدرضا زرگران؛ محمدحسن صفرعلیزاده؛ علی اصغر پورمیرزا


2. اثرات حشره‌کش‌های بوپروفزین، پیری‌پروکسی‌فن و فنپروپاترین روی پارامترهای تولید مثلی( Encarsia formosa (Hymenoptera: Aphelinidae

دوره 25، شماره 2، زمستان 1384، صفحه 17-34

احمد حیدری؛ سعید محرمی پور؛ علی اصغر پورمیرزا؛ علی اصغر طالبی