نویسنده = جلالی زند، علیرضا
تعداد مقالات: 2
1. اولین گزارش گونه‌(Macrosteles chobauti (Hem.: Cicadellidae از ایران

دوره 34، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 19-20

علیرضا جلالی زند؛ فریبا مظفریان؛ تندیس عبدالهی


2. گزارش چهار گونه از راسته‌ی Psocoptera برای فون ایران

دوره 25، شماره 1، تابستان 1384، صفحه 61-62

علیرضا جلالی زند؛ بیژن حاتمی؛ جهانگیر خواجه علی؛ هادی استوان