نویسنده = خواجه علی، جهانگیر
تعداد مقالات: 1
1. گزارش چهار گونه از راسته‌ی Psocoptera برای فون ایران

دوره 25، شماره 1، تابستان 1384، صفحه 61-62

علیرضا جلالی زند؛ بیژن حاتمی؛ جهانگیر خواجه علی؛ هادی استوان