نویسنده = تقدّسی، محمّد ولی
تعداد مقالات: 1
1. گزارش کنه‌ی (Anthocoptes salicis (Acari: Eriophyidae از ایران

دوره 25، شماره 1، تابستان 1384، صفحه 77-78

جواد تاراسی؛ محمّد ولی تقدّسی