نویسنده = رخشانی، احسان
تعداد مقالات: 1
1. گزارش زنبور (Bruchophagus robiniae (Hym.: Eurytomidae از ایران

دوره 25، شماره 1، تابستان 1384، صفحه 81-82

احسان رخشانی؛ علی اصغر طالبی؛ تک کوروپات نارندران