نویسنده = امیرمعافی، مسعود
تعداد مقالات: 1
1. نمونه‌برداری دنباله‌ای شته‌ی Metopolophium dirhodum (Hemiptera: Aphididae) در مزارع گندم

دوره 31، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 69-82

شهرام شاهرخی؛ مسعود امیرمعافی