نویسنده = رحمانی، حسن
تعداد مقالات: 1
1. اولین گزارش گونه‌ی (Agistemus collyerae (Acari: Stigmaeidae از ایران

دوره 31، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 105-107

حسن رحمانی؛ یعقوب فتحی پور؛ کریم کمالی