نویسنده = رمضانی، لیلا
تعداد مقالات: 2
1. اولین گزارش گونه (Thrips italicus (Thys.: Thripidae از ایران

دوره 34، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 21-22

نفیسه جهانگیری سی‌سخت؛ بهزاد حبیب‌پور؛ لیلا رمضانی


2. اولین گزارش جنس و گونه‌ی (Florithrips traegardhi (Thys.: Thripidae از ایران

دوره 31، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 101-103

لیلا رمضانی؛ محمدسعید مصدق؛ ابراهیم سلیمان نژادیان؛ سعید باقری؛ کامبیز مینایی