نویسنده = عربیان، مریم
تعداد مقالات: 1
1. ترجیح طعمه‌ای مگس شکارگر Dip.: Syrphidae) Eupeodes corollae) روی پوره‌های سنین مختلف شته‌ی( Brevicoryne brassicae (Hem.: Aphididae

دوره 32، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 21-35

فرزاد جلیلیان؛ عباسعلی زمانی؛ ناصر معینی نقده؛ مریم عربیان