نویسنده = رنجبر، سمیه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی حساسیت کفشدوزک Chilocorus bipustulatus (Col.: Coccinellidae) به روغن ولک

دوره 32، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 81-84

علی خوشنام؛ سمیه رنجبر