نویسنده = عالیچی، محمود
تعداد مقالات: 1
1. اولین گزارش گونه‌ی (Goniozus legneri (Hym.: Bethylidae، پارازیتوئید مرحله‌ی لاروی کرم گلوگاه انار، از ایران

دوره 33، شماره 1، بهار 1392، صفحه 89-89

فاطمه احتشامی؛ مریم آل عصفور؛ حسین اللهیاری؛ محمود عالیچی