نویسنده = رفیعی دستجردی، هوشنگ
تعداد مقالات: 1
1. اثرات کشندگی و زیر‌کشندگی حشره‌کش‌های دینوتفوران و تیامتوکسام روی پارامترهای رشد جمعیت بالتوری سبز، (Chrysoperla carnea (Neu.: Chrysopidae، در شرایط آزمایشگاهی

دوره 33، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 1-9

مینا شکورزاده؛ هوشنگ رفیعی دستجردی؛ غلامرضا گل‌محمدی؛ مهدی حسن‌پور؛ علی گلی‌زاده