نویسنده = تیموری، غلامحسین
تعداد مقالات: 1
1. نخستین گزارش کنه‌ی (Bicyrthermannia duodentata (Acari: Oribatida: Nanhermanniidae از منطقه‌ی پالئارتیک

دوره 33، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 81-82

غلامحسین تیموری؛ محمدعلی اکرمی