نویسنده = جوادی امامزاده، پیمان
تعداد مقالات: 1
1. گزارش آفت شب‌پره‌ی مینوز گوجه‌فرنگی،‌ (Tuta absoluta (Lep.: Gelechiidae، ‌از ایران

دوره 33، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 87-88

پیمان جوادی امامزاده؛ احمد چراغیان