نویسنده = جاپوشویلی، جورج
تعداد مقالات: 1
1. گزارش جدید (Metaphycus bogdanovikatkovi (Hym.: Encyrtidae برای فون حشرات ایران

دوره 33، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 85-86

سلمی سید ابراهیمی؛ جورج جاپوشویلی؛ عباس محمدی خرم‌آبادی؛ شهرام حسامی