نویسنده = طالبی جهرمی، خلیل
تعداد مقالات: 1
1. تخصیص انرژی سلولی (Glyphodes pyloalis (Lep.: Pyralidae: تغییرات مربوط به مواجهه با نانوذرات TiO2

دوره 33، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 43-54

نرگس معماری‌زاده؛ محمد قدمیاری؛ محسن عادلی؛ خلیل طالبی جهرمی