نویسنده = زمانی، عباسعلی
تعداد مقالات: 1
1. گزارش جدید گونه (Pullimosina heteroneura (Dip.: Sphaeroceridae از ایران

دوره 34، شماره 1، بهار 1393، صفحه 99-99

نجمه شیروانی فارسانی؛ عباسعلی زمانی؛ سعید عباسی؛ کتایون خردمند