نویسنده = جهان، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. گزارش زنبور (Barichneumon derogator (Hym.: Ichneumonidae: Ichneumoninae از ایران

دوره 34، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 9-10

فاطمه جهان؛ غلامحسین حسن شاهی؛ حبیب عباسی پور؛ یجیو جاسیلا