نویسنده = عباسی پور، حبیب
تعداد مقالات: 2
1. گزارش زنبور (Barichneumon derogator (Hym.: Ichneumonidae: Ichneumoninae از ایران

دوره 34، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 9-10

فاطمه جهان؛ غلامحسین حسن شاهی؛ حبیب عباسی پور؛ یجیو جاسیلا


2. اولین گزارش زنبور پارازیتویید (Aneuclis melanaria (Hym.: Ichneumonidae: Tersilochinae از ایران

دوره 34، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 31-32

عباس محمدی خرم‎آبادی؛ ریجیو جاسیلا؛ حبیب عباسی پور؛ غلامحسین حسن شاهی؛ امین مقبلی قرایی