نویسنده = عبدالهی، تندیس
تعداد مقالات: 1
1. اولین گزارش گونه‌(Macrosteles chobauti (Hem.: Cicadellidae از ایران

دوره 34، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 19-20

علیرضا جلالی زند؛ فریبا مظفریان؛ تندیس عبدالهی