نویسنده = بهمنش، مسلم
تعداد مقالات: 1
1. گزارش جدید گونه (Banksinoma exobothridialis (Acari: Oribatida: Thyrisomidae از ایران

دوره 34، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 29-30

محمدعلی اکرمی؛ مسلم بهمنش