نویسنده = سوف باف، محمود
تعداد مقالات: 2
1. کنترل کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae (Zeller) (Lep.: Pyralidae) با استفاده از روش نابارورسازی حشرات در استان یزد

دوره 37، شماره 1، بهار 1396، صفحه 55-65

محمود سوف باف؛ بهاره صالحی خشکرودی؛ نادیا کلانتریان؛ علی حسین زنگنه؛ محمد بابایی؛ هادی فتح اللهی؛ حسین اهری مصطفوی؛ محمد علی منصوری فرد؛ سید ابوالفضل حسینی بغداد آیاد؛ سید جلال میروکیلی؛ رضا زارع بیدکی؛ حبیب اله طلابی؛ سید احمد امیری عقدا


2. واکنش تابعی وابسته به سن زنبورهای پارازیتویید Aphidius matricariae و Praopn volucre (Hym.: Braconidae) روی شته Aphis gossypii (Hem.: Aphididae)

دوره 36، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 239-248

زهرا تازرونی؛ علی اصغر طالبی؛ یعقوب فتحی پور؛ محمود سوف باف