نویسنده = جوینده، علی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی شاخص‌های تغذیه‌ای کرم میوه گوجه‌فرنگی ‌ Helicoverpa armigera (Hubner, 1808) (Lepidoptera: Noctuidae) روی‌ ده رقم گوجه‌فرنگی

دوره 37، 4 (Supplementary)، زمستان 1396، صفحه 493-506

علی جوینده؛ ناصر معینی نقده؛ حسنعلی واحدی؛ علی حسینی قرالری