نویسنده = زهدی، هادی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کارایی روش اخلال در جفت‌گیری برای کنترل خسارت کرم خراط،Zeuzera pyrina L. (Lep.: Cossidae)، در باغ‌های گردو

دوره 35، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 37-48

آرمان آوند فقیه؛ هادی زهدی؛ محمد جعفرلو؛ رئوف کلیایی