نویسنده = براری، حسن
تعداد مقالات: 2
1. اولین گزارش سه گونه زنبور پارازیتوئید از شپشک‌های گیاهی ایران

دوره 35، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 93-96

زهرا فعلی کوهی‌خیلی؛ محمدرضا دماوندیان؛ حسن بریمانی ورندی؛ حسن براری