نویسنده = زمانی، عباسعلی
تعداد مقالات: 2
2. بررسی خصوصیات بیولوژیک( Lycoriella auripila ( Dip.: Sciarhdaeو (Coboldia fuscipes (Dip.: Scatopsidae آفات مهم قارچ خوراکی دکمه ای در کرج

دوره 23، شماره 1، تابستان 1382، صفحه 21-40

علی اصغر طالبی؛ عباسعلی زمانی؛ ابراهیم محمدی گل تپه؛ یعقوب فتحی پور