نویسنده = عطاران، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه برخی پارامترهای کیفی جمعیت هایی از زنبور Hym.: trichogrammatidae ) Trichogramma brassicae ) در شمال ایران

دوره 24، شماره 1، تابستان 1383، صفحه 29-47

محمدرضا عطاران؛ محمود شجاعی؛ ابراهیم ابراهیمی