نویسنده = احسانی، بهروز
تعداد مقالات: 1
1. تنوع جمعیت‌های میزبانی زنجره خرما، Ommatissus lybicus de Bergevin (Hem.: Tropiduchidae) در جنوب ایران

دوره 36، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 297-305

بهروز احسانی؛ محمدرضا لشکری؛ فریبا مظفریان؛ محسن مهرپرور