نویسنده = رشید، بابک
تعداد مقالات: 1
1. Haplothrips zabolius sp. n., a new species from Sistan & Baluchestan province, southeast of Iran (Thysanoptera: Phlaeothripidae)

دوره 35، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 39-44

کامبیز مینایی؛ جلیل علوی؛ بابک رشید؛ عزیزا... مختاری